Lunds kammarkör © 2009-2021 

Lunds kammarkör
Lunds kammarkör - blandad kör från Lund

 

Bli medlem

 

 

Provsjungningar anordnas i huvudsak i början av terminerna, men kan vid behov genomföras vid andra tider. För mer information kontakta vår dirigent Sofia Östling. Vid anmälan till provsjungning, ange vilken stämma du sjunger, vilket år du är född samt berätta lite om din musikaliska bakgrund.

 

Hur går provsjungningen till?

 

Du får sjunga inför en prövningsnämnd som består av LKK:s dirigent samt en representant för varje stämma, och provet består av följande moment:

 

  • Upp- och nersjungning. Du får sjunga några skalor för att värma upp dig och visa ditt röstomfång.
  • Solosång. Du sjunger en valfri sång eller visa med eller utan ackompanjemang. Har du svårt att välja går det bra med Vem kan segla förutan vind.
  • Notläsningsprov. Du sjunger din stämma i en för dig okänd kösång.
  • Gehörsprov. Du sjunger bland annat olika intervallföljder som först spelas på piano.

 

Välkommen och lycka till!

 

 

Repetitionstider

 

 

Vid öar varje onsdag mellan kl 19 och kl 21.45. Extrarepetitioner, framförallt i samband med konserter, förekommer varje termin. Som regel ska man vara med vid varje repetitionstillfälle.