Lunds kammarkör © 2009-2017 

Lunds kammarkör
Lunds kammarkör - blandad kör från Lund

 

 

Om kören »

 

Om dirigenten »

 

Tidigare dirigenter »

 

Medlemmar »

 

Repertoar »

 

 

 

 

Staffan Holst

 

Staffan Holst är uppväxt i Uppsala men bosatt i Malmö. Staffan har studerat musikvetenskap vid Uppsala Universitet samt kör- och orkesterdirigering som huvudinstrument med piano och cembalo som bi-instrument vid Musikhögskolan i Örebro och senare också Musikhögskolan i Göteborg. Tongivande lärare har varit Robert Sund, Solvieg Ågren, Jan Yngwe och Eric Ericsson.Staffan började tidigt verka som kördirigent men har sedan lång tid tillbaka ägnat sig mycket åt orkesterdirigering. Bland annat har Staffan arbetat stadigvarande med f.d. Halmstad Kammarorkester, f.d. Söndrums Blåsensemble och med olika projektuppdrag inom militärmusiken och olika orkesterföreningar. Förutom dirigering är Staffan en aktiv korist och har också verkat som arrangör och pianist inom den mer populärmusikaliska genren.Staffan är väl bekant med Lunds körliv och har mellan åren 2013 - 2016 fungerat som repetitör och projektdirigent för Lunds Vokalensemble. Staffan ser nu mycket fram emot att få påbörja ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att förvalta och utveckla Lunds Kammarkör vidare - enligt Staffan en i dagsläget numerärt liten ensemble men med god potential och en fin positiv inställning till sin verksamhet.